• E-İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG. (AYLIK 0001-0500 İRSALİYE)

E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü

     Şirketlerin aylık e-fatura işletme maliyetlerini sıfıra indirmek için tasarlanmıştır. Bir entegratör kullanmadan gelen ve giden faturalar için DİREK Gelir İdaresi ile Müşteri yazılımını (ERP sistemini) birbirine bağlamaktadır. Bu konuda GİB den direk entegrasyon onayını alarak testleri başarıyla geçmiştir.

Adaptör Özellikleri;

 • 1) Müşterinin internet iletişim altyapısını kullanır. (ADSL,G.SHDSL,Fiber Internet …)
 • 2) Haberleşmede SSL sertifikası ile HTTPS protokolünü kullanarak güvenli iletişim sağlar.
 • 3) XML olarak müşteri yazılımından alınan faturaları GİB sistemine gönderir.
 • 4) GİB sisteminden müşteriye gelen faturaları otomatik alır ve müşteri yazılımına verir.
 • 5) GİB ile yapılan haberleşmelerdeki tüm zarfları / sistem yanıtlarını / uygulama yanıtlarını arşivler ve tüm hareketleri loglar.
 • 6) Fatura bilgileri alıcı ve satıcı dışında 3.kişiler tarafından görülmediği için ticari sırların ifşası mümkün değildir.
 • 7) Yedekleme işletme içinde ve dışında olmak üzere iki yöntemle yapılır. Böylece felaket durumlarında veri kaybı riski ortadan kaldırılmış olur.

Teknik Mimari

     Yukarıda ticari/temel fatura senaryosunun çalışma şekli gösterilmiştir. Posta kutusu ve Gönderici birim tarafından GİB ile yapılan tüm işleri EnterPrice e-fatura adaptörü sağlamaktadır.

Adatör çalışma şekli;

 • 1) Müşteri yazılımından oluşturulan e-fatura XML dosyasını okur.
 • 2) GİB şematron kontrolünden geçirir ve faturayı XAdES formatında mali mühür ile imzalar.
 • 3) İmzalanan faturayı zarflar/zipler ve HTTPS protokolüyle GİB sistemine gönderir.
 • 4) Gib sistemine gönderilen faturanın sistem yanıtlarını otomatik alır ve işler.
 • 5) Müşteri sistemine GİB den gelen faturaları/sistem yanıtlarını otomatik alır geçerlilik kontrolü yapar ve ERP sisteminde kullanılmak üzere export eder. Not: Müşterinin GİB ile direk entegrasyon test ve onay işlemleri firmamızca yürütülmektedir


E-İrsaliye Uygulaması

      487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.

      E-Fatura sistemine üye olan işletmeler arasında şuan ihtiyarı olarak kullanılmaktadır.


E-İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG. (AYLIK 0001-0500 İRSALİYE)

 • Product Code: 151005
 • Availability: In Stock
 • 1thousand_point750decimal_point00TL

 • Ex Tax: 1thousand_point750decimal_point00TL

Related Products

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 0501-1000 İRSALİYE )

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 0501-1000 İRSALİYE )

E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü     Şirketlerin aylık e-fatura işletme ..

3thousand_point500decimal_point00TL Ex Tax: 3thousand_point500decimal_point00TL

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 1001-1500 İRSALİYE )

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 1001-1500 İRSALİYE )

E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü     Şirketlerin aylık e-fatura işletme ..

5thousand_point250decimal_point00TL Ex Tax: 5thousand_point250decimal_point00TL

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 1501-2000 İRSALİYE )

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 1501-2000 İRSALİYE )

E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü     Şirketlerin aylık e-fatura işletme ..

7thousand_point300decimal_point00TL Ex Tax: 7thousand_point300decimal_point00TL

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 2001-2500 İRSALİYE )

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 2001-2500 İRSALİYE )

E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü     Şirketlerin aylık e-fatura işletme ..

8thousand_point750decimal_point00TL Ex Tax: 8thousand_point750decimal_point00TL

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 2501-3500 İRSALİYE)

E- İRSALİYE DİREK ENTEGRASYON UYG.(AYLIK 2501-3500 İRSALİYE)

E-Fatura Direk Entegrasyon Adaptörü     Şirketlerin aylık e-fatura işletme ..

12thousand_point250decimal_point00TL Ex Tax: 12thousand_point250decimal_point00TL